Menüü

 

Sünnilugu

Sadam vanaisa 100. sünniaastapäevaks

vanaisa
2012. aastal tekkis tänastel Purtse jahtsadama omanikel, kohalike rannakalurite järeltulijatel, vendadel Hannesel ja Heigol idee rajada jõe Läänekaldale endise piirvalvetorni asemele Eesti salapiirituseveo lugu jutustav puhkekeskus, koos hotelli ja salapiirituse muuseumiga ning lautrikohaga paatide hoidmiseks. Ideed edasi arendades, otsustati aga lautrikoha asemel rajada korralik jahisadam ning tuua Purtse taas merekaardile tagasi.

Oma rolli mängis meeste vanaisa, kohalik igipõline rannakalur Mihkel Lullu (11.06.1915-19.11.76). Perekonna ajalugu uurides satuti fotodele, kus vanaisa tänase sadama asukohal merepäästepaati remondib. Olnud enne sadama rajamise osas kõhkleval seisukohal, oli nüüd otsus kindel – Purtse saab taas sadama! Exegi monumentum!

image001

Vanaisa kaluripaati parandamas

Sadama rajamise ettevalmistustööd algasid 2014. aastal. Kopp löödi masse 9.märtsil 2015, sadam valmis lõplikult 15.septembril 2015. Esimene sildumine toimus aga 11. juunil ehk siis vanaisa Mihkli 100. sünniaastapäeval. Tundub, et nii Neptunile kui ka vanaisa Mihklile sadama rajamise mõte meeldis – tööd said valmis isegi planeeritust varem ning sujusid oodatust paremini!

Tööde käigus süvendati akvatoorium ja faarvaater 2,5 meetrini, paigaldati navigatsioonimärgid ja ujuvakai ning rajati sadamahoone. Ehitust toetas ka EAS. Rajatud sadam vastab külalissadama standardile, pakkudes kõiki meresõitjale vajalikke teenuseid.

Taaskord on Purtse saanud Ida-Virumaa mereväravaks!

Keeldudest kangemad elamused